برای اطلاع از آدرس جدید و معرفی عناوین جدید، صفحه اینستاگرام ما رو دنبال کنید

باکس آفیس ویکند

بروزرسانی:‌ هرچهارشنبه

 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$80M
 • فروش کل $80M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$16M
 • فروش کل $73M
 • هفته اکران 5
 • فروش اخرهفته$11M
 • فروش کل $253M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته$10M
 • فروش کل $152M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$3.3M
 • فروش کل $11M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته$2.4M
 • فروش کل $19M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$2.2M
 • فروش کل $6.3M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$1.9M
 • فروش کل $1.9M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$1.5M
 • فروش کل $1.5M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته$1.4M
 • فروش کل $26M